/ дозуючі насоси, насос-дозатор     

 

каталог продукції


Гарантія 2 роки

* при умові покупки 1 року гарантії
за +5% до товару.

 

Консультації та замовлення за телефонами:

тел.: +38 0362-671771
тел.: +38 0362-671020

+38 067-3608522

+38 050-3045380
tov.etatron@ukr.net

 

 


Опросный лист для заказа дозирующего насоса
Скачать каталог продукции компании ETATRON
Таблиця хімічної сумісності матеріалів
Прайс-лист ЕТАТРОН

Інше обладнання

Хімічні насоси

 


Статті | Новини

Принципи захисту водогрійного котельного обладнання і мереж від внутрішньої корозії і відкладень.»

Процес реалізується станціями дозування на базі насосів дозаторів Етатрон в повністю автоматичному режимі...

 
Відгук про роботу мембранних дозуючих насосів з електромагнітним приводом марки "Етатрон"
Відгук про роботу мембранних дозуючих насосів з електромагнітним приводом марки
 

Схема дозування ферментного препарату ά-амілази при гідроферментативній обробці замісу на спиртовому заводі продуктивністю 3000 дал/добу


Схема дозування насосом-дозатором DLX CC/M 2-20 ферментного препарату ά-амілази при гідроферментатівной обробці замісу на спиртовому заводі продуктивністю 3000 дал/добу.

Схема дозування насосом-дозатором DLX CC/M 2-20 ферментного препарату ά-амілази

"Ферментативный гидролиз крахмала  осуществляется с помощью ферментов класса гидролаз, подкласса карбогидраз, называемых амилазами: a-амилазы, b-амилазы и глюкоамилазы. Различаются они по свойствам и способу действия на крахмал. 
Амилазы гидролизуют как неизмененные крахмальные зерна, так и крахмальный клейстер. Атакуемость крахмала амилазами увеличивается с уменьшением размеров крахмальных зерен, т.е. с увеличением их относительной поверхности. Она резко возрастает при механическом нарушении стуктуры крахмальных зерен. Действие амилаз усиливается на клейстеризованный крахмал. Поэтому в целом ряде отраслей пищевой промышленности, например, спиртовой, осахаривание крахмала ферментными препаратами производится лишь после разваривания муки.
a-амилаза – фермент, гидролизующий a-(1-4)-гликозидные связи внутри молекулы амилозы или амилопектина без определенного порядка. В результате образуются продукты неполного гидролиза крахмала – a-декстрины – полисахариды разной молекулярной массы.                                                                                                                                                             На схеме представлена установка для непрерывной подачи термостабильной ά-амилазы в процессе гидроферментивной обработки замеса на спиртовом заводе производительностью 3000 дал/сутки.   Установка работает следующим образом: муку винтовым конвейером из сборника подают в дисмебратор (Q=25м3/час, Н=12,5 м.) Одновременно из  коллектора в дисмембратор подают горячую воду, где она смешиваясь с мукой поступает в емкость для приготовления замеса (V=10м3). Для непрерывной подачи ферментного препарата термостабильной  a-амилазы емкости ( канистра 30л) используют насос-дозатор (DLX CC/M-2-10). Между насосом-дозатором и винтвым конвейером муки установлена связь, где в зависимости от подаваемого количества муки изменяется количество ферментного препарата. Далее замес из емкости приготовления замес центробежным насосм (Q=25 м3, Н=32м ) подают в ГДФО. Время намхождения замеса в емкости для приготовления 30-40 минут.                 "

Ферментативний гідроліз крохмалю здійснюється за допомогою ферментів класу гідролаз, підкласу карбогідраз, званих амілазами: a-амілази, b-амілази і глюкоамілази. Розрізняються вони за властивостями і способу дії на крохмаль.

Амілази гидролизуют як незмінені крохмальні зерна, так і крохмальний клейстер. Атакується крохмалю амілазами збільшується зі зменшенням розмірів крохмальних зерен, тобто зі збільшенням їх відносної поверхні. Вона різко зростає при механічному порушенні стуктури крохмальних зерен. Дія амілаз посилюється на клейстерізованний крохмаль. Тому в цілому ряді галузей харчової промисловості, наприклад, спиртовий, осахаривание крохмалю ферментними препаратами проводиться лише після розварювання борошна.

a-амілаза - фермент, гідролізу a- (1-4) -глікозидними зв'язку всередині молекули амілози або амілопектину без певного порядку. В результаті утворюються продукти неповного гідролізу крохмалю - a-декстрини - полісахариди різної молекулярної маси.

На схемі представлена установка для безперервної подачі термостабільної ά-амілази в процесі гідроферментівной обробки замісу на спиртовому заводі продуктивністю 3000 дал/добу.

Установка працює в такий спосіб: борошно гвинтовим конвеєром зі збірки подають в дісмебратор (Q = 25 м3/год, Н = 12,5 м.) Одночасно з колектора в дисмембратор подають гарячу воду, де вона змішуючись з борошном надходить в ємність для приготування замісу (V = 10 м3). Для безперервної подачі ферментного препарату термостабільної a-амілази ємності (каністра 30 л) використовують насос-дозатор DLX CC/M 2-20. Між насосом-дозатором і вінтвим конвеєром борошна встановлено зв'язок, де в залежності від подається кількості борошна змінюється кількість ферментного препарату. Далі заміс з ємності приготування заміс відцентровим насосм (Q = 25 м3, Н = 32 м) подають в ГДФО. Час намхожденія замісу в ємності для приготування 30-40 хвилин.

 

Насоси DLX CC/M 2-20 для перекачування ферментного препарату:

Насоси DLX CC/M 2-20 для перекачування ферментного препарату

Насос дозатор DLX CC/M 2-20

Насос дозатор пропорційного дозування від зовнішнього mA сигналу.


Продуктивність: 2 л/год.

Тиск 20 бар.

Обсяг імпульсу, 0.28 мл.

Частота ходу в хвилину: 120.

 

 технічні характеристики

 
© 2004-2010 ООО ETATRON D.S. «Дозирующие насосы, насосы-дозаторы». Powered by Freesia CMS 2010.